Bestuursvergadering van maandag 28 januari 2019

Volgende punten werden besproken:
– Financiële overzichten 2018 en huidige kastoestand.
– Ideeën voor mogelijke combinatie extra bezoek in de namiddag bij onze geplande uitstappen.
– Formulier “vrijwilligersovereenkomst” wordt vanaf onze Oliebollentocht ter ondertekening voorgelegd aan de medewerkers.
– Positieve evaluatie vernieuwde website.
– Er wordt verder nagedacht over nieuwe voorstellen aanpassing kampioenschap.
– Afspraken en planning voorbereiding Oliebollentocht.
– Volgende vergadering maandag 11 maart 2019.